داستانک های شیشه ای

داستان کوتاه و شعر و ....و مهربانان ،نقد و نظر فراموش نشود
جمعه 12 دی‌ماه سال 1393

بیهوده در انتظار

بیهوده در انتظارطلوع سپیده

 و درخشش آفتاب نشسته ای .

سپیده ساعت هاست دمیده

و خورشید در آسمان بالا آمده است .

تویی که چشمانت را بسته ای ،

و چادر سیاه ترس و ناآگاهی

 بر سر کشیده ای .


سپیده لواسانی