داستانک های شیشه ای

داستان کوتاه و شعر و ....و مهربانان ،نقد و نظر فراموش نشود
سه‌شنبه 18 اسفند‌ماه سال 1394

کنیز ملا باقر !!!

این ایران خانم هم شده عین کنیز ملا باقر که یکریز سر شوهرش

طاهر دیندار قر میزنه و اعصاب مردک  و دور و وریاش رو خرد

  و خاکشیر کرده .

خودش گفته کاشکی می تونستم کار دیگه ای بکنم ولی  چکنم دست

 تنهام و زورم بیشتر از این نمی رسه.

نمی دونم این استراتژی جنگ اعصاب ایران خانم  جواب می ده یا نه

 ولی خودش که خیلی امیدواره غر زدن تبدیل به فرهنگ عمومی جامعه

بشه.